Esimerkkejä palveluistamme

Teemme paljon erilaisia rekrytointi-, henkilöarviointi- ja valmennusprojekteja asiakkaillemme. Tutustu tekemiimme projekteihin.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatiminen, case Eurofins Environment Testing Finland Oy

Eurofins Scientific on maailman johtava bioanalyysipalveluiden tarjoaja. Konsernin laboratorioverkostoon kuuluu yli 375 laboratoriota 41:ssä eri maassa työllistäen yli 30 000 henkeä. Toimialaan kuuluvat bioanalytiikan laboratorio- ja asiantuntijapalvelut elintarvike-, maatalous- ja ympäristösektorilla. Tehtävänämme oli laatia henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Eurofins Environment Testing Finland Oy:lle.

Tavoitteena oli luoda kevyempi, yksinkertaisempi malli, ja yhteinen toimintapa yritykseen, missä oli toteutettu hiljattain yritysfuusio. Fuusiosta johtuen yrityksessä oli eriäviä toimintatapoja. Huomioon otettiin myös vuoden 2017 alussa voimaan tullut Työsopimuslain koulutusvelvoitemuutos. Työ aloitettiin kokoamalla eri lähteistä (mm. yrityksen aiemmat suunnitelmat, Työsopimuslaki) pohja suunnitelmalle, joka esiteltiin työnantajan ja työntekijöiden edustajille. Tilaisuudessa suunnitelma käytiin kohta kohdalta avoimesti ja keskustelevasti läpi tehden saman tien tarvittavia tarkennuksia, muutoksia ja lisäyksiä suunnitelmaan. Lopuksi allekirjoitettu henkilöstö- ja koulutussuunnitelma julkaistiin yrityksen verkkoasemalle koko henkilöstön luettavaksi.

Eurofins Environment Testing Finland Oy:n henkilöstö- ja koulutussuunnitelman tekeminen oli nopea ja sujuva projekti. Aikaa vievintä oli aiempien dokumenttien läpikäynti ja niiden pohjalta suunnitelman laatiminen. Tämä tehtiin yhteistyössä Eurofins Environment Testing Finland Oy:n edustajien kanssa. Katselmointitilaisuus sujui nopeasti perusteellisen pohjatyön ansiosta ja erittäin hyvässä yhteistyössä.

Halusimme rakentaa oman, uuden toimintatavan yritykseen muutosten jälkeen. Otimme projektiin mukaan konsultin, koska yrityksessämme ei ole omaa HR-henkilöä ja Virpin tietotaito oli ollut meille aiemmin hyödyksi. Olimme tehneet jo itse hyvän pohjatyön, mutta Virpistä oli erityisesti hyötyä keskustelutilanteissa, joissa hän tarvittaessa ohjasi keskustelua oikeaan suuntaan.

Outi Salonen, Toimitusjohtaja
Eurofins Environment Testing Finland Oy


Opiskeluihin kuuluva harjoittelu, harjoittelijamme kokemuksia

Blerta Ternava on Liiketalouden opiskelija Koulutuskeskus Salpauksessa ja hän on ollut MunJobilla harjoittelijana jo pariin eri otteeseen. Blertan tehtäviin ovat kuuluneet muun muassa asiakaskontaktointi, tietojen vienti CRM-järjestelmään sekä erilaisten listojen täydentäminen ja päivittäminen.

Tässä Blertan kokemuksia harjoitteluistaan MunJobilla sekä koulun tarjoamista valmiuksista työelämään:

Olen tosiaan ollut harjoittelijana MunJobilla jo pariin eri otteeseen. Keväällä 2017, kun työharjoittelu alkoi, moni asia oli vielä uutta. Koulutuksessa annetaan kyllä suhteellisen hyvät alkupohjat työelämään, mutta monia asioita, kuten esimerkiksi tietoteknisiä taitoja sekä puhelutaitoja olisi hyvä opetella enemmän.

Perustietotekniset taidot ovat hallussa jo ennen harjoitteluun menemistä, mutta se mitä koulutuksessa opetetaan, on aika lailla yhtä ja samaa eikä hirveästi erotu entisestään. Harjoittelussa tulee vastaan paljon erilaisia viestintämenetelmiä, joille olisi hyvä olla edes alkupohja ennen harjoitteluun menemistä, ettei ole ihan ihmeissään sitten mistä on kyse. Samaan kuuluu myös puhelutaidot, joita ei opeteta koulutuksessa. Puhelintaitoja olisi myös todella hyvä harjoitella ensin luokkakavereiden kesken kaikessa rauhassa ja vasta sen jälkeen siirtyä työharjoitteluun. Se myös säästää aikaa työharjoittelussa, kun ei tarvitse viedä aikaa kynnyksen yli pääsemiseen.

Olen oppinut todella paljon työharjoittelusta. Tietotekniset taitoni ovat kehittyneet todella paljon verrattuna kevääseen, kun tulin harjoitteluun. Olen myös kasvanut aikuisena enemmän ja näen asiat toisin.

Suuret kiitokset MunJobille, ikuisesti kiitollinen!
Blerta Ternava