29.01.2018

Käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö

MUNJOB-SIVUSTOJEN KÄYTTÖEHDOT

1.1.2018

1        Käyttöehtojen hyväksyminen

Näitä käyttöehtoja (”Ehdot”) sovelletaan MunJob (y-tunnus 2771652-7), Mannerheiminkatu 15, 15100 Lahti (”MunJob”) tuottamaan palveluun (”Palvelu”). Palvelun avulla rekisteröitynyt käyttäjä (”Käyttäjä”, ”Sinä”) voi työnhakijana hakea työpaikkoja taikka työnantajana ilmoittaa avoimista työpaikoista ja etsiä sopivia työntekijöitä työtehtäviin.

Käyttämällä Palvelua hyväksyt nämä Ehdot kokonaisuudessaan. Tiettyihin Palvelun osiin saattaa liittyä lisäehtoja.

Rekisteröityäksesi Palvelun Käyttäjäksi sinun tulee olla vähintään 16-vuotias. Alle 18-vuotiaan tulee käyttää palvelua vain huoltajansa luvalla ja valvonnassa. Palveluun on kirjauduttava omalla nimellä, henkilötiedoilla ja käyttämällä omia tunnisteita. Yrityksen tai organisaation puolesta rekisteröityvällä Käyttäjällä tulee olla oikeus edustaa ko. yritystä tai organisaatiota.

Kirjautumiseen käytettävät tunnukset ovat henkilökohtaiset ja niitä tulee säilyttää huolellisesti. Mikäli tunnukset katoavat tai epäilet, että Palvelua käytetään vastoin näitä Ehtoja, tulee Sinun ilmoittaa tästä viipymättä MunJobille.  Käyttäjänä vastaat Palvelun asianmukaisesta käytöstä.

Nämä Ehdot ja Palveluun mahdollisesti sisältyvät lisäehdot muodostavat koko sopimuksen Sinun ja MunJobin välillä (”Sopimus”).

2       Hinnoittelu ja maksut

Palvelu sisältää myös maksullisia palveluita. Käyttämällä palvelua sitoudut maksamaan kaikki Palvelun käyttöön liittyvät maksut. Voimassa olevat hinnat ovat esillä ostotapahtuman yhteydessä tai muutoin Palvelussa. MunJob pidättää oikeuden muuttaa Palveluiden hinnoittelua.

Maksut peritään Palvelussa käytössä olevien maksutapojen mukaisesti. Maksun ehdot määräytyvät valitun maksutavan mukaan ja Sinun, luottokorttiyhtiön tai muun maksutavan tarjoajan välillä vallitsevien sopimusehtojen mukaisesti.

Hyväksyt sen, että maksullisen palvelun suorittaminen sähköisesti aloitetaan suostumuksellasi välittömästi Palvelun alkaessa, eikä Sinulla ole voimassaolevan kuluttajansuojalain mukaista peruuttamisoikeutta.

Sovelluksen edellyttämät päätelaitteet ja yhteydet (kuten yhteys matkaviestinverkkoon tai Internetiin) eivät kuulu Palveluun. Vastaat laitteiden tai yhteyksien hankkimisesta, ylläpidosta ja päivittämisestä sekä näihin liittyvistä kustannuksista.

3       Yksityisyyden suoja, henkilötiedot ja tietoturva

Yksityisyytesi ja henkilötietojesi suoja ovat erittäin tärkeitä MunJobille. Palveluun voidaan tallettaa tai siinä muutoin käsitellä henkilötietoja ja arkaluontoisia tietoja. Tietoja käsitellään näiden Ehtojen, tietosuojakäytännön sekä kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Hyväksymällä nämä Ehdot vahvistat, että olet lukenut ja hyväksyt MunJobin tietosuojakäytännön.

4       Palvelun sisältö

Palvelun tarkoituksena on auttaa työnhakijoita ja työnantajia rekrytoinnissa. Palvelun kautta voit selata, hakea ja ilmoittaa avoimia työpaikkoja sekä ylläpitää itseesi ja mahdollisesti edustamaasi yritykseen liittyviä tietoja.

Palvelun käyttäminen

Käyttäjänä olet vastuussa siitä, että Palveluun tallettamasi tiedot ovat oikeita ja paikkansapitäviä. MunJob ei ole vastuussa Palvelun Käyttäjien tallentamista tiedoista tai niiden paikkansapitävyydestä.

MunJobin tietokantaa ja tietoja ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin työnantajana työnetsijöiden tai työnetsijänä työnantajien etsimiseen.

Käyttäjä ei ole oikeutettu tallettamaan tai julkaisemaan Palvelussa uskonnollisia, poliittisia, seksuaalisia, rasistisia tai muita hyvän tavan vastaisia mielipiteitä tai materiaalia. Käyttäjä ei ole myöskään oikeutettu markkinoimaan tai myymään kaupallisia tuotteitaan tai palveluitaan Palvelussa.

5       Ehtojen muuttaminen

MunJobilla on oikeus muuttaa näitä Ehtoja ilmoittamalla siitä Palvelussa. Jatkamalla Palvelun käyttöä hyväksyt uudet ehdot.

Jos näiden Ehtojen jokin kohta katsotaan laittomaksi tai pätemättömäksi sovellettavan lainsäädännön perusteella, tämä ei vaikuta muiden sopimuskohtien pätevyyteen vaan pätemätön sopimuskohta korvataan pätevällä ehdolla, joka mahdollisuuksien mukaan toteuttaa alkuperäisen sopimuskohdan tarkoituksen ja kaupallisen päämäärän.

6       Palvelun käyttöoikeus ja immateriaalioikeudet

Kaikki Palveluun liittyvät sekä muihin MunJobin tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät immateriaalioikeudet ja muut oikeudet kuuluvat aina MunJobille ja sen lisenssinantajille.

Hyväksyttyäsi nämä Ehdot MunJob antaa käyttäjälle rajoitetun, ei-yksinoikeudellisen, siirtokelvottoman ja peruutettavissa olevan oikeuden käyttää Palvelua henkilökohtaiseen, ei-kaupallisiin Ehtojen mukaisiin käyttötarkoituksiin.

Et saa kopioida tai muokata Palvelua tai kääntää tai purkaa sitä lähdekieliseksi, luoda siitä johdannaista versiota tai muuten yrittää päästä käsiksi Palvelun lähdekoodiin, ellei sitä ole nimenomaisesti sallittu lain nojalla. Et saa myöskään yrittää poistaa käytöstä tai kiertää mitään Palvelun käyttämiä suojausmekanismeja.

MunJob pidättää oikeuden muokata Palvelua kokonaan tai osittain harkintansa mukaisesti.

7       Kolmansien osapuolten sisältö

Palvelussa voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen sisältöön tai sisältöä kolmannen osapuolen lähteistä. Kolmannen osapuolen sisällön käyttöön sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

8      Palvelun tuottaminen ja vastuunrajoitukset

MunJobilla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla mukaan lukien oikeus muuttaa Palvelua. Käyttäjänä vastaat tällaisten muutosten mahdollisesti edellyttämistä muutoksista laitteissa sekä tähän liittyvistä kustannuksista. MunJob pyrkii ilmoittamaan olennaisista, Palvelun käyttöön merkittävästi vaikuttavista muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen.

MunJob ei takaa, että Palvelua voitaisiin käyttää keskeytyksettömästi ja virheettömästi. MunJobilla on oikeus keskeyttää Palvelun käyttö, mikäli se on tarpeellista esimerkiksi asennus-, muutos- tai ylläpitotyön vuoksi tai mikäli lait, säädökset tai viranomaiset tätä edellyttävät tai jos tällaiselle keskeytykselle on jokin muu hyväksyttävä syy. MunJob pyrkii varmistamaan, että keskeytys on mahdollisimman lyhyt. MunJob pyrkii ilmoittamaan kohtuullisessa ajassa etukäteen Palvelun käyttökatkoksista tai keskeytyksestä.

MunJob ei ole vastuussa välittömistä, epäsuorista tai välillisistä vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. MunJob ei ole vastuussa Palvelun käytöstä, sen käyttämättömyydestä tai tietojen menettämisestä.

Tämä Sopimus ei rajoita niitä oikeuksia, joita Sinulla voi olla asuinmaasi pakottavan lainsäädännön perusteella.

9       Voimassaolo ja Palvelun irtisanominen

MunJobilla ja Sinulla on oikeus irtisanoa Sopimus noudattaen kuukauden irtisanomisaikaa.

MunJob varaa oikeuden irtisanoa Sopimuksen ja sulkea käyttäjätilisi välittömästi ja ilman ilmoitusta, jos olet rikkonut näitä Ehtoja tai väärinkäytät Palvelua tai kuormitat palvelua epätavallisesti tai aiheutat haittaa MunJobille, Palvelulle tai muille käyttäjille. MunJobilla on oikeus estää pääsy Palveluun, jos sillä on syytä epäillä, että olet ryhtynyt laittomaan toimintaan tai vaarantanut muiden Käyttäjien tietoturvan tai yksityisyyden taikka, jos MunJob on saanut ilmoituksen, että käyttäjätilisi tai päätelaitteesi on joutunut kolmannen haltuun.

Rajoittamatta MunJobin oikeutta muuttaa Palvelua tai lopettaa sen käyttö, MunJob säilyttää tilisi 18 kuukauden ajan viimeisestä vierailustasi Palveluun, jonka jälkeen MunJobilla on oikeus irtisanoa Sopimus.

MunJobilla on oikeus poistaa Palvelun tai Sopimuksen päättymisen yhteydessä kaikki Palvelussa olevat henkilötiedot. Olet velvollinen huolehtimaan tietojen tallettamisesta tai varmuuskopioinnista ennen Palvelun päättymistä.

10    Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Tähän Sopimukseen ja Palvelun käyttöön sovelletaan Suomen lakeja, pois luettuina lainvalintaehdot. Sopimukseen tai Ehtoihin liittyvät riitaisuudet ratkaistaan Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jossa Palvelun käyttäjällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

11     Ilmoitukset ja yhteystiedot

MunJob voi toimittaa tähän Sopimukseen liittyvät ilmoitukset Palvelun rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen taikka toissijaisesti tekstiviestillä tai postiosoitteeseen.

Jos sinulla on näihin Ehtoihin tai Palveluun liittyviä kysymyksiä tai kommentteja, ota meihin yhteyttä: puh. 0442700440 tai janne.kyllonen@munjob.com


MUNJOB OY:N TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

1.1.2018

MunJob on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain, tietoyhteiskuntakaaren, työelämän tietosuojalain sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

1        Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on MunJobin ja palvelun käyttäjien välisen asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito. Tietoja käytetään palvelun käyttäjän tunnistamiseen ja palvelun aktivoimiseen, toteuttamiseen, hallintaan, laskuttamiseen sekä asiakastiedottamiseen ja palautekyselyihin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää MunJobin tai sen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointiin. Rekisteritietoja voidaan käyttää myös MunJobin liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen sekä asiakasmäärien mittaamiseen.

2       Kerättävät henkilötiedot

MunJobin palvelun käyttäjinä ovat työnetsijät sekä työnantajayritykset tai yhteisöt, jotka käyttävät palvelua rekrytointitarkoituksiin.

Työnetsijä täyttää itse tietonsa palveluun. Työnetsijästä ja palvelun käyttäjästä palveluun voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

 • Nimi ja yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Työkokemus, osaaminen, kielitaidot, työ- ja opintotodistukset
 • Kiinnostuksen kohteet
 • Ikä, sukupuoli tai arkaluontoisia tietoja, mikäli päätät antaa kyseisiä tietoja
 • Yksi tai useampi kuva ja/tai video
 • Tiedot kolmansista osapuolista, kuten suosittelijat tai yhteyshenkilöt
 • Suoramarkkinointikielto ja -suostumus
 • Luottokortin numero ja laskutustiedot
 • Palvelun käyttötiedot
 • Muut mahdolliset työnetsijän antamat tiedot

Työnantajan yhteyshenkilöstä palveluun tallennetaan

 • nimi, titteli/ammatti ja yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

3       Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä palveluiden toteuttamiseksi ja kehittämiseksi, sivuston käyttökokemuksen parantamiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseen.

Eväste on käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden avulla kerätään mm. seuraavia tietoja: miltä verkkosivulta käyttäjä on siirtynyt palveluun, ladatut sivut, selaintyyppi, näytön tarkkuus, käyttöjärjestelmä, kielivalinta, ajankohta, IP-osoite. Käyttäjä voi halutessaan poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Jos toiminto kytketään pois, voi tämä johtaa siihen, että joidenkin palveluiden toiminta hidastuu tai pääsy joillekin verkkosivuille estyy kokonaan.

Mun Jobin verkkosivuilla on käytössä analytiikkatyökalu. Analytiikkatyökalun sovellus käyttää evästeitä, joiden avulla verkkosivujen käytöstä voidaan laatia tilastoja ja analysoida sivuston käyttöä. Lisäksi MunJob käyttää sivuston käytöstä kerättyä tietoa, ns. kaupallisia evästeitä, myös esim. tietylle selaimelle kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Tiedoista luodaan kohderyhmäsegmenttejä sen perusteella, millä verkkosivustoilla tietyt selaimet ovat vierailleet tietyn ajanjakson aikana. Kohderyhmäsegmenttien perusteella käyttäjälle kohdennetaan häntä todennäköisesti kiinnostavaa mainontaa. Käyttäjälle pystytään näin näyttämään ajankohtaisia ja hyödyllisiä mainosviestejä. Mainostajat ja mainosverkostot kohdentavat mainontaa MunJob sivuilta kerätyn käyttäytymistiedon perusteella.

4       Tietolähteet ja luovutukset

Tietoja saadaan palvelun käyttäjiltä (työnetsijältä ja työnantajalta) itseltään hänen rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi tai päivittäessään tietojaan. Lisäksi tietoja saadaan käyttäjän muutoin käyttäessä palvelua. Osa palveluun tallennetuista tiedoista on julkisia ja kaikkien palvelun käyttäjien luettavissa. Käyttäjä voi myös asettaa profiilinsa passiiviseen tilaan, jolloin tiedot eivät ole julkisesti nähtävillä palvelun käyttäjille.

Tietoja luovutetaan suostumukseen, käyttäjän valtuuttaman tai tilaaman palvelun suorittamiseen perustuen työnhakuprosessiin osallistuville työnantajakäyttäjille tai niille tahoille, jotka ovat kiinnostuneita palveluun tallennetuista tiedoista.

5       Tietojen katselu ja hallinta

Käyttäjä voi katsella tai muokata tietojansa palvelun kautta. Tietojen katselu ja hallinta määräytyy käytettyjen palveluiden mukaan.

Käyttäjä voi valita, haluaako vastaanottaa MunJobin tarjouksiin liittyviä viestejä.

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa ja oikaista hänestä tallennetut henkilötiedot. Käyttäjä voi päivittää ja/tai tarkastaa henkilötietonsa palvelun kautta tai ottamalla yhteyttä puh. 0442700440 tai janne.kyllonen@munjob.com.

6       Alihankkijat ja tietojen siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

MunJobilla on oikeus käyttää alihankkijoita palvelujensa tarjoamisessa ja toteuttamisessa. Tällöin henkilötietoja voidaan siirtää alihankkijoille siinä määrin kuin se on tarpeen palvelujen toteuttamiseksi (esim. tietojen säilyttämiseksi kolmannen osapuolen hallinnoimalla palvelimella).

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7       Henkilötietojen suojaaminen

Tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja käytetään henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat mm. salaustekniikoiden, palomuurien ja suojattujen laitetilojen käyttö, kamera- ja kulunvalvonta, käyttöoikeuksien rajaaminen ja valvonta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön kouluttaminen ja ohjeistaminen sekä alihankkijoiden sitouttaminen sopimuksin ja ohjeistuksin asianmukaiseen tietosuojan ja tietoturvan tasoon.

8      Tietojen säilytysajat

Käyttäjän tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 1 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Ellei käyttäjä ole kirjautunut palveluun viimeisen kahdeksantoista (18) kuukauden aikana, käyttäjää voidaan pyytää uudistamaan käyttöoikeutensa. Ellei käyttäjä uudista käyttöoikeuttaan taikka käyttäjän asiakassuhde tai muu henkilötietojen käsittelyperuste on päättynyt, käyttäjän henkilötiedot voidaan poistaa, siirtää pysyvään markkinointirekisteriin tai muuttaa sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä enää tunnistettavissa.

9       Muutokset tietosuojakäytäntöön

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palvelussa.

10    Ota yhteyttä

Tätä tietosuojakäytäntöä koskevat kysymykset, kommentit ja pyynnöt ovat tervetulleita osoitteeseen puh. 0442700440 tai janne.kyllonen@munjob.com.