(also clears any remember-me cookie)

Yksityisyyden suojaehdot

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Viimeisin päivitys 3.7.2024

 

MunJob on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä GDPR:n, henkilötietolain, tietoyhteiskuntakaaren, työelämän tietosuojalain sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

1       Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on MunJobin ja palvelun käyttäjien välisen asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito. Tietoja käytetään palvelun käyttäjän tunnistamiseen ja palvelun aktivoimiseen, toteuttamiseen, hallintaan, laskuttamiseen sekä asiakastiedottamiseen ja palautekyselyihin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää MunJobin tai sen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointiin. Rekisteritietoja voidaan käyttää myös MunJobin liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen sekä asiakasmäärien mittaamiseen. 

Esimerkkejä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista:

 • Konelukupalvelun (parsing) tarjoaminen CV/ansioluetteloiden ja sosiaalisen median profiilien muuntamiseksi täydellisiksi ja haettavissa oleviksi hakijatiedoiksi.
 • Semanttisen haun ja hakukoneen tarjoaminen oikeiden ehdokkaiden ja työpaikkojen löytämiseksi asiakkaan tiedoista ja/tai ulkoisista tietokannoista.
 • Semanttisen haun ja matching-palvelun tarjoaminen hakijaprofiilien, opintokokonaisuuksien ja työnkuvausten automaattista yhteensovittamista varten.
 • Skills Intelligence Services -palvelujen tarjoaminen ansioluetteloista/ansioluetteloista, sosiaalisen median profiileista tai HR-asiakirjoista löytyvien taitojen tunnistamiseksi, poimimiseksi ja normalisoimiseksi sekä niiden muuntamiseksi koneluettavaan muotoon.
 • Ehdokkaiden sitouttamispalvelujen tarjoaminen useiden viestintäkanavien kautta.
 • Mid Office -palvelujen tarjoaminen henkilöstöhallinnon prosessien automatisoimiseksi, kuten palvelukseen ottaminen, työajan rekisteröinti ja osaamisen hallinta.
 • MunJob Oy:n asiakkailleen tarjoamien työkalujen ja palveluiden ylläpito ja tuki sekä uusien ominaisuuksien kehittäminen.

2      Kerättävät henkilötiedot

MunJobin palvelun käyttäjinä ovat työnetsijät sekä työnantajayritykset tai yhteisöt, jotka käyttävät palvelua osaamisen ja taitojen hallinnointiin sekä rekrytointitarkoituksiin.

Työnetsijä täyttää tai lähettää tietonsa Palveluun itse tai laillisen edustajansa (agentin) välityksellä. Työnetsijästä ja palvelun käyttäjästä palveluun voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

 • Nimi, yhteystiedot ja henkilötunnus (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Työkokemus, osaaminen, kieli- ja muut taidot, työ- ja opintotodistukset
 • Kiinnostuksen kohteet
 • Ikä, sukupuoli tai arkaluontoisia tietoja, mikäli päätät antaa kyseisiä tietoja
 • Yksi tai useampi kuva ja/tai video
 • Tiedot kolmansista osapuolista, kuten suosittelijat tai yhteyshenkilöt
 • Suoramarkkinointikielto ja -suostumus
 • Luottokortin numero ja laskutustiedot
 • Palvelun käyttötiedot
 • Muut mahdolliset käyttäjän antamat tiedot

Organisaation yhteyshenkilöstä palveluun tallennetaan

 • nimi, titteli/ammatti ja yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

3      Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä palveluiden toteuttamiseksi ja kehittämiseksi, sivuston käyttökokemuksen parantamiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseen.

Eväste on käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden avulla kerätään mm. seuraavia tietoja: miltä verkkosivulta käyttäjä on siirtynyt palveluun, ladatut sivut, selaintyyppi, näytön tarkkuus, käyttöjärjestelmä, kielivalinta, ajankohta, IP-osoite. Käyttäjä voi halutessaan poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Jos toiminto kytketään pois, voi tämä johtaa siihen, että joidenkin palveluiden toiminta hidastuu tai pääsy joillekin verkkosivuille estyy kokonaan.

Mun Jobin verkkosivuilla on käytössä analytiikkatyökalu. Analytiikkatyökalun sovellus käyttää evästeitä, joiden avulla verkkosivujen käytöstä voidaan laatia tilastoja ja analysoida sivuston käyttöä. Lisäksi MunJob käyttää sivuston käytöstä kerättyä tietoa, ns. kaupallisia evästeitä, myös esim. tietylle selaimelle kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Tiedoista luodaan kohderyhmäsegmenttejä sen perusteella, millä verkkosivustoilla tietyt selaimet ovat vierailleet tietyn ajanjakson aikana. Kohderyhmäsegmenttien perusteella käyttäjälle kohdennetaan häntä todennäköisesti kiinnostavaa mainontaa. Käyttäjälle pystytään näin näyttämään ajankohtaisia ja hyödyllisiä mainosviestejä. Mainostajat ja mainosverkostot kohdentavat mainontaa MunJob sivuilta kerätyn käyttäytymistiedon perusteella. 

Käytämme Google User ID:n ja Analyticsin kaikkia ominaisuuksia (User-ID-käytäntö) ja yhdistämme kerättyjä tietoja muihin tietoihin, joita käyttäjä on antanut. 

4      Tietolähteet ja luovutukset

Tietoja saadaan palvelun käyttäjältä itseltään tai edustaltaan (agentiltaan) hänen rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi tai päivittäessään tietojaan. Lisäksi tietoja saadaan käyttäjän muutoin käyttäessä palvelua. Osa palveluun tallennetuista tiedoista on julkisia ja kaikkien palvelun käyttäjien luettavissa. Käyttäjä voi myös asettaa profiilinsa passiiviseen tilaan, jolloin tiedot eivät ole julkisesti nähtävillä palvelun käyttäjille.

Tietoja luovutetaan suostumukseen, käyttäjän valtuuttaman tai tilaaman palvelun suorittamiseen perustuen työnhakuprosessiin osallistuville työnantajakäyttäjille tai niille tahoille, jotka ovat kiinnostuneita palveluun tallennetuista tiedoista.

Tietoja luovutetaan MunJobin valtuuttamille rekrytointiin ja osaamisen hallintaan osallistuville käyttäjille ja tallennetuista tiedoista kiinnostuneille.

5      Tietojen katselu ja hallinta

Käyttäjä voi katsella tai muokata tietojansa palvelun kautta. Tietojen katselu ja hallinta määräytyy käytettyjen palveluiden mukaan.

Käyttäjä voi valita, haluaako vastaanottaa MunJobin tarjouksiin liittyviä viestejä.

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa ja oikaista hänestä tallennetut henkilötiedot. Käyttäjä voi päivittää ja/tai tarkastaa henkilötietonsa palvelun kautta tai ottamalla yhteyttä puh. 0442700440 tai janne.kyllonen(a)munjob.com.

6      Alihankkijat ja tietojen siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

MunJobilla on oikeus käyttää alihankkijoita palvelujensa tarjoamisessa ja toteuttamisessa. Tällöin henkilötietoja voidaan siirtää alihankkijoille siinä määrin kuin se on tarpeen palvelujen toteuttamiseksi (esim. tietojen säilyttämiseksi kolmannen osapuolen hallinnoimalla palvelimella).

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ja henkilötietorekisteri sijaitsee EU-alueella olevilla tietoturvallisilla palvelimilla. Palvelun yksittäinen käyttäjä (esimerkiksi työnantaja) saattaa kuitenkin olla EU- tai ETA-alueen ulkopuolella ja hän voi tarkastella ja käsitellä tietoja käyttöoikeuksiensa mukaisesti sijaintipaikassaan.

Alihankkijan nimi

Käsittelyn tarkoitus

Sijainti

Amazon Web Services EMEA SARL (“AWS Europe”)

On-demand cloud computing platforms used for running MunJob’s software.

5 Rue Plaetis L-2338, Luxembourg

Amazon Web Services EMEA SARL (“AWS Europe”)

Cloud computing data center

Stockholm, Sweden

OpenAI Ireland Ltd.

LLM Parser, generative AI

1st floor, The Liffey Trust Centre, 117-126 Sheriff street Upper, Dublin 1, D01 YC43, Ireland

Microsoft B.V.

Azure Cloud Services

Evert van de Beekstraat 354, 1118 CZ Schiphol, The Netherlands

Google Cloud EMEA Limited

Google Cloud Services

70 Sir John Rogerson’s Auay, Dublin 2, Ireland

Textkernel B.V.

Parcing services

Asterweg 15D, 1031HL Amsterdam, the Netherlands

Poll the People, Inc. (CustomGPT)

General AI services

16192 Coastal Highway, Dela-ware, USA

7       Henkilötietojen suojaaminen

Tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja käytetään henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat mm. salaustekniikoiden, palomuurien ja suojattujen laitetilojen käyttö, kamera- ja kulunvalvonta, käyttöoikeuksien rajaaminen ja valvonta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön kouluttaminen ja ohjeistaminen sekä alihankkijoiden sitouttaminen sopimuksin ja ohjeistuksin asianmukaiseen tietosuojan ja tietoturvan tasoon.

8      Tietojen säilytysajat

Käyttäjän tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 1 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Ellei käyttäjä ole kirjautunut palveluun viimeisen kahdeksantoista (18) kuukauden aikana, käyttäjää voidaan pyytää uudistamaan käyttöoikeutensa. Ellei käyttäjä uudista käyttöoikeuttaan taikka käyttäjän asiakassuhde tai muu henkilötietojen käsittelyperuste on päättynyt, käyttäjän henkilötiedot voidaan poistaa, siirtää pysyvään markkinointirekisteriin tai muuttaa sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä enää tunnistettavissa.

9      Muutokset tietosuojakäytäntöön

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palvelussa.

10   Yhteystiedot

Tätä tietosuojakäytäntöä koskevat kysymykset, kommentit ja pyynnöt ovat tervetulleita osoitteeseen puh. 0442700440 tai janne.kyllonen(a)munjob.com.

 

MunJob Oy:n tietosuojaselosteet

Jokaisella on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu eri rekistereihin.

Tietojen tarkastusoikeudesta, tarkastusoikeuden toteuttamisesta ja tietojen korjaamisesta on säädetty EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella (2016/679). MunJob Oy:n käytössään olevat asiakas- ja kumppanuustietoja sisältävien henkilörekisterien tietosuojaselosteet ovat henkilörekisteriperusteisesti eriteltynä alla.

Asiakasrekisteri »
Henkilörekisteri »
Kumppanirekisteri »
Käyntikorttirekisteri »
Laskutusrekisteri »
Prospektit ja potentiaaliset asiakkaat »
Sopimusrekisteri »
Sähköisen viestinnän rekisteri »
Verkkovierailurekisteri »


Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät dokumentit

Seloste tietojenkäsittelytoimista »

 GDPR-approved-seal-d-fence-munjob