(also clears any remember-me cookie)

EHDOKASHAKU VV Käräjäsihteeri, Helsingin käräjäoikeus, Helsinki

Käräjäoikeuksissa käsitellään riita-, rikos- ja hakemusasioita. Helsingin käräjäoikeus tuottaa oikeusturvaa yli 600 000 helsinkiläiselle sekä tuhansille yrityksille ja muille yhteisöille. Salmisaaren oikeustalossa sijaitseva Helsingin käräjäoikeus on Suomen suurin käräjäoikeus henkilökunnan ja käsiteltävien asioiden painotetulla työmäärällä mitattuna. Palveluksessamme on noin 355 virkamiestä. Helsingin käräjäoikeus on kaksikielinen tuomioistuin. Käräjäoikeutta johtaa päällikkötuomari eli laamanni, käräjäoikeudessa työskentelee käräjätuomareita, kansliahenkilökuntaa, haastemiehiä ja tuomioistuinharjoittelua suorittavia käräjänotaareita. Pääsääntöisesti käräjätuomari ratkaisee asioita, mutta yksinkertaisia asioita ratkaisevat myös tuomioistuinharjoittelua suorittavat käräjänotaarit ja erityisen koulutuksen saanut kansliahenkilökunta.

Tehtävän kuvaus
Etsitkö vastuullista ja merkityksellistä työtä innostavassa ympäristössä? Oletko kiinnostunut oikeudellisista prosesseista? Käräjäsihteerin monipuoliset tehtävät tarjoavat päiviin vaihtelevuutta, monipuolisen henkilöstön myötä oman henkisiä työkavereita ja alati sykkivän työympäristön. Käräjäsihteerinä pääset vaikuttamaan oikeudenkäyntien sujuvuuteen ja antamaan oman panoksesi toimivalle oikeuslaitokselle. Suomen suurimmassa käräjäoikeudessa sinulla on mahdollisuus päästä työskentelemään monipuolisten ja kiinnostavien juttujen parissa sekä oppia laajasti tuomioistuimen tehtävästä. Käräjäsihteerin työpäivä sisältää käsiteltävien asioiden valmistelua, istunnon järjestämiseen liittyviä tehtäviä, pöytäkirjan pitämistä oikeuden istunnoissa ja asiakaspalvelua.

Käräjäsihteerin tehtäviin kuuluu monipuolisia tuomioistuinmenettelyyn liittyviä tehtäviä, kuten käsiteltävien asioiden valmistelu asiakirjojen laatimisineen, istunnon järjestämiseen liittyvät toimenpiteet, pöytäkirjan pitäminen istunnossa, jälkityöt kansliassa, määräaikojen seuranta, asiakaspalvelu sekä muita laamannin määräämiä tehtäviä. Tehtävä sisältää yhteydenpitoa muihin viranomaisiin, kuten esimerkiksi poliisi, hovioikeus, sosiaalitoimi, Digi- ja väestötietovirasto ja syyttäjälaitos.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset
Oikeusministeriön hallinnonalan eräiltä virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun valtioneuvoston asetuksen (1126/2003) mukaan käräjäsihteeriltä vaaditaan kaksikielisessä käräjäoikeudessa joko suomen tai ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä). Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme
Tehtävään valittavalta odotamme aktiivista työotetta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, asiakaspalvelutaitoja, yhteistyökykyä ja joustavuutta sekä kykyä toimia nopeatempoisessa työympäristössä. Parhaimmat valmiudet tehtävän menestykselliseen hoitamiseen antaa esim. oikeustradenomin, tradenomin tai merkonomin tutkinto.

Käytännön kokemuksella saavutettu perehtyneisyys tuomioistuinten kansliatyöhön, istuntosalityöskentelyyn mukaan lukien AV-tekniikan käyttö sekä perehtyneisyys tuomioistuinten asianhallintajärjestelmiin luetaan hakijalle eduksi.

Muu kielitaito
Monipuolinen kielitaito ruotsin, englannin ja viron kielissä voidaan katsoa eduksi.

Tehtävän tiedot
Tehtävä alkaa 4.3.2024

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Tehtäväkohtainen palkka sijoittuu vaativuustasolle Y9 (2174,79 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa ja mahdollista kokemusosaa 5-10 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Uudella työntekijällä henkilökohtainen palkanosa on 17,5 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Aloittavan käräjäsihteerin palkka on ilman mahdollista kokemusosaa 2 555,38 €/kk.

Edut
Tarjoamme myös hyvät mahdollisuudet kehittyä ja edetä uralla. Tarjoamme kattavan perehdytyksen käräjäsihteerin tehtävään. Henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua koulutuksiin ja kehittää omaa osaamistaan. Käräjäoikeus on virastona vakaa ja turvallinen työnantaja. Etätyöskentely on mahdollista kahtena päivänä viikossa, kuitenkin työtilanteen sallimissa raameissa.

Tarjoamme kattavan työterveyshuollon ja käytössämme on ePassi liikunnan, kulttuurin ja työmatkojen tukemiseksi sekä lounasetu.
Toimipiste
Helsingin käräjäoikeus
Porkkalankatu 13
00180 Helsinki

Vuorotteluvapaan sijaiseksi tulee palkata TE-palveluissa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka
- on ollut työttömänä työnhakijana TE-palveluissa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai
- on alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnosta on kulunut alle vuosi (1 pv työttömyyttä ennen sijaisuuden alkua) tai
- on vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias (1 pv työttömyyttä ennen sijaisuuden alkua).
Lisätietoja
Palkattavien lukumäärä
1
Työaika
Kokoaikatyö
Työn kesto
3-6 kuukautta
Työsuhteen tyyppi
Palkkatyö
Yleistietoja
Tärkeimmät tiedot työpaikasta
Työpaikan sijainti
Kauppakatu 20, 3. krs, 80100 JOENSUU, Finland
Rekrytointiprosessi
Julkaistu
24.08.2023
Haku päättyy
07.01.2024
Yhteyshenkilö
atk-tuki, Puh: 0103644361, helsinki.ko_atk-tuki@oikeus.fi Teija Aalto, Puh: 0103644221, (poista, kun verkkoasiointi tarkistettu), teija.t.aalto@oikeus.fi Kristiina Lehtonen, Puh: 0295644243, Henkilöstösihteeri, kristiina.k.lehtonen@oikeus.fi Leena Koski-Homi, Puh: 0295644004, hallintosihteeri, leena.koski-homi@oikeus.fi Niklas Alén, Puh: 0295644252, Henkilöstösihteeri, niklas.alen@oikeus.fi
0103644361, 0103644221, 0295644243, 0295644004, 0295644252

Aloita hakemuksen ja CV-profiilin tekeminen tästä:

Onko sinulla jo MunJob käyttäjätili?